AktualnościProgramy UE

„Tradycyjne wesele regionu przeworskiego” – promocja publikacji

Informujemy,  iż w dniu 24 października 2019 r.  o godz. 18.00 w sali balowej Pałacu Lubomirskich odbędzie się spotkanie promujące publikację albumową pt. „Tradycyjne wesele regionu przeworskiego”.
Publikacja jest efektem rzeczowym  projektu pt. „Tradycyjne wesele regionu przeworskiego – obrzędy, zwyczaje, wierzenia i potrawy”, realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.
Projekt realizowany był przez Powiat Przeworski w partnerstwie z kołami gospodyń wiejskich z terenu powiatu przeworskiego, z Zespołem Szkół Zawodowych w Przeworsku, Liceum Ogólnokształcącym w Przeworsku, Zespołem Szkół w Zarzeczu, Zespołem Szkół w Kańczudze, Zespołem Szkół w Sieniawie oraz z Muzeum w Przeworsku Zespołem Pałacowo-Parkowym.
Więcej na temat projektu oraz publikacja „Tradycyjne wesele regionu przeworskiego” w formacie pdf – pod linkiem: https://www.powiatprzeworsk.pl/fundusze-ue/tradycyjne-wesele/publikacja-pt-tradycyjne-wesele-regionu-przeworskiego-obrzedy-zwyczaje-wierzenia-i-potrawy,art2874/