OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Przedstawiamy ofertę edukacyjną Muzeum w Przeworsku na rok szkolny 2018/2019:

Plik pdf do wydruku: OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2018-2019

Proponujemy również cykl 10 comiesięcznych spotkań w Muzeum pn. „Poznajemy Muzeum w Przeworsku”: Propozycja cyklu tematycznego Edukacja w przeworskim Muzeum

Do końca roku 2018 prezentować będziemy dwie wystawy: historyczną, poświęconą dokumentom historycznym dla miasta Przeworska ze zbiorów Muzeum w Przeworsku (Wystawa czynna od 28 września na parterze Pałacu Lubomirskich.) oraz etnograficzną, której tematem będą dawne ludowe wierzenia demonologiczne z regionu przeworskiego (Wystawa realizowana w ramach zadania dofinansowanego przez MKiDN pn. „Topiec, błąd i lizibożek – wystawa wierzeń demonologicznych regionu przeworskiego”. Czynna w Galerii „Magnez” od początku października 2018 r.) POLECAMY I ZAPRASZAMY !

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH

OPŁATA ZA LEKCJĘ MUZEALNĄ WYNOSI: 2 ZŁ OD UCZNIA 

HISTORIA

 

Lekcje prowadzi mgr Małgorzata Wołoszyn, tel. 792-555-311

 

 1. Przywileje dla miasta Przeworska XV-XVIII w.– lekcja muzealna towarzysząca wystawie czasowej pod tym samym tytułem  (październik- grudzień 2018 r.)
 2. Historia przeworskiego sportu 1893-2005.
 3. Historia Cukrowni w Przeworsku 1895-2008.
 4. Jak powstaje cukier? – lekcja dla klas I-III szkoły podstawowej.
 5. Dawny Przeworsk w pocztówce i fotografii do 1944 r. – zajęcia ilustrowane slajdami.
 6. Życie codzienne w Przeworsku w czasie II wojny światowej.
 7. „Mówić prosto o rzeczach trudnych – przeworski wrzesień” – lekcja dla klas II-III szkół podstawowych.
 8. Losy przeworskich Żydów.
 9. Listopadowe wspomnienia o przeworskich bohaterach – lekcja na cmentarzu.
 10. Krótka historia kolei lokalnej Przeworsk-Dynów.
 11. Korzenie tradycji rodzinnej – przeworskie rody mieszczańskie w XVIII-XX w.
 12. Mistrz i jego warsztat – rola cechów rzemieślniczych w życiu miasta.
 13. Życie codzienne w pałacu magnackim w XIX w.
 14. Dzieje Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich.
 15. „O starym Przeworsku gawęda” – historia Przeworska.
 16. Przeworsk – miasto obronne.
 17. Ruch niepodległościowy w Przeworsku: powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
 18. „Kultura przeworska” – co współczesny przeworszczanin powinien wiedzieć o kulturze przeworskiej – zajęcia ilustrowane slajdami.
 19. Z wizytą w muzeum – co to jest muzeum? Odkrywanie muzeum i zgromadzonych w nim eksponatów.
 20. Przeworsk znany i nieznany – propozycja lekcji muzealnej w formie wycieczki po mieście. Uwaga! Opłata za przewodnika wynosi 50 zł (grupa zorganizowana).

 

 

 

 

ETNOGRAFIA

Lekcje prowadzi mgr Katarzyna Ignas, tel. 792-555-311

 1. „Malowany wózek, para siwych koni…” Dawne zabawki wiejskie, drewniane i gliniane.
 2. Skąd się wzięło muzeum ?
 3. Magiczny czas świąt Bożego Narodzenia.
 4. Z kolędą przez wieś – dawne kolędowanie na wsiach przeworskich.
 5. Zapust, czyli wiejski karnawał.
 6. Od wstępnej środy do oblewanego poniedziałku – obrzędowość Wielkiego Postu i Wielkanocy na wsi przeworskiej.
 7. Pamiątka dobrej sławy przeworszczan i wyganianie diabła, czyli wielkotygodniowe bębnienie w Przeworsku.
 8. Święcenie roślin – cykl obrzędów letnich na wsi przeworskiej.
 9. Zagadki ludowego stroju przeworskiego.
 10. Od zmówin do białego wieńca – wiejskie wesele przeworskie.
 11. Tradycyjne rzemiosła wiejskie.
 12. Polska sztuka ludowa – tematyka, techniki, style.
 13. Dom przysłupowy, węgieł na obłap, gonty i kiczka – regionalne budownictwo drewniane (na przykładzie skansenu „Pastewnik”).
 14. „Nalejcie wosku na wodę ujrzycie swoją przygodę” – kawalerskie i panieńskie wróżby w wigilie św. Katarzyny i św. Andrzeja.
 15. Władca zimy – Św. Mikołaj Biskup  w tradycji i kulcie religijnym.
 16. Opowieść o drzewku wigilijnym – regionalne zdobnictwo bożonarodzeniowe.
 17. Święty Antoni Padewski – patron od cennej zguby – kult św. Antoniego w regionie przeworskim.

 

HISTORIA POŻARNICTWA

Lekcje prowadzi mgr Wojciech Kruk, tel. 793-555-611

 

 1. Jak zmieniały się formy bojowych wozów strażackich  – prezentacja odrestaurowanego samochodu bojowego Dodge.
 2. Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeworsku.
 3. Gaszenie pożarów dawniej i dziś – rozwój techniki gaśniczej na przestrzeni wieków.
 4. Hełmy używane w polskich strażach pożarnych od połowy XIX w. do współczesności.
 5. Zasłużeni działacze polskiego pożarnictwa.
 6. Święty Florian – patron chroniący od ognia.
 7. Budowa i obsługa dawnego sprzętu pożarniczego.