OGŁOSZENIE O PRZETARGU: Remont konserwatorski elewacji Pałacu Lubomirskich w Przeworsku – Etap II

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza Wykonawców do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego do zadania: Prace remontowe oraz prace konserwatorskie na terenie Muzeum w Przeworsku pn. Remont konserwatorski elewacji Pałacu Lubomirskich w Przeworsku – Etap II”.
Szczegóły do pobrania w załącznikach oraz link do skopiowania, poniżej:
2711_2 RODO_11
2711_2_formularz_oferta_1
2711_2_oswiadczenie_nt._grupy_kapitalowej_4
2711_2_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_3

2711_2_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_2
2711_2_siwz_OK
2711_2_wykaz doświadczenia_7
2711_2_wykaz osób_8
2711_2_wzor_umowy_5
2711_2_zobowiązanie podmiotu trzeciego_6
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.06.2019 r
pozwolenie konserwatorskie elewacja
pozwolenie konserwatorskie remont Pałacu
pozwolenie na budowę remont pałacu w Przeworsku
program prac konserwatorskich elewacja pałac
przedmiar robót
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remont pałacu Lubomirskich w Przeworsku

https://drive.google.com/drive/folders/1DVvAtisRSMiSl58brG6I6qrJSFK38Yhi

Kontakt: mg inż. Grzegorz Drabik,  tel. 502 216 533