PLENER ARTYSTYCZNY W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM W PRZEWORSKU

Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat na zajęcia plastyczne: plener artystyczno-malarski w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku, w sobotę 22 maja br., w godz. 10-13.
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują zapisy – nr tel. 16 628 44 04 wew. 29.
Z a p r a s z a m y !
Plener organizowany przez: Muzeum w Przeworsku, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku, przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Przeworska.
Dokumenty do pobrania:
REGULAMIN PLENERU MALARSKO-ARTYSTYCZNEGO
I ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH regulamin pleneru malarsko-artystycznego 2021 pdf