35 OCZKA Z BLACHY DYSZLA

35 OCZKA Z BLACHY DYSZLA

W Z Ó R: Wzór pasowy z blachy bocznej z kompletu okuć dyszla. Blachy zdobione stempelkowaniem. Wzór układa się w szlaczek: elipsoidalny motyw oczka – dwa szerokie łuki proste i dwa łuki ząbkowane na przemian z motywem słoneczka. Na powierzchni blachy powtórzone 10 oczek i 10 słoneczek. Wymiary pola wzoru: 57 cm x 3 cm.
P R Z E D M I O T: Dwie symetryczne względem siebie blachy, mocowane po bokach dyszla, posiadające po dwa otwory okrągłe na końcach służące do zamocowania na drewnie dyszla. Blachy posiadają kształt prostokąta o wym. 60 cm x 5 cm, o jednym boku prostym, a drugim wyciętym w dwa płytkie łuki. Końce boków krótszych: jeden – zwrócony do końca dyszla – ostry, drugi –podchodzący pod okucie w kształcie pierścienia korony – prosty. Brzegi blach zdobione stempelkowaniem – stykające się ze sobą półokręgi ząbkowane.
M I E J S C E: Przeworsk
D A TA : 1962 r.
W y k o n a w c a: Władysław Benbenek (ur. 1907, zm. 1977)
I n f o r m a c j e: Element kompletu zdobionych okuć żelaznych dyszla od wozu. Okucia zdobione wzorem odciskanym, metodą kowalską wybijania – stempelkowania. Kowale wykonywali zdobienia okuć z własnej inicjatywy, bezpłatnie. Ozdabianie wozu miało zachęcić gospodarzy do zamawiania wyrobów kowalskich. Zdobienia blach wykonywano za pomocą stempli (stępli): półokrągłych pojedynczych i półokrągłych podwójnych, półokrągłych karbowanych, gwiazdek, słoneczek, punktaków do wybijania dziurek i „numerków” do wybijania daty wykonania okuć i nazwiska właściciela oraz inicjałów kowala.
W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku. MP-H-657/2-3

DO POBRANIA: 35 Oczka z blachy dyszla kolor 35 Oczka z blachy dyszla mono