34 DOBRA GOSPODYŃKA Z MAKATKI

34 DOBRA GOSPODYŃKA Z MAKATKI

W Z Ó R: Wzór – obraz – przedstawienie wyszyte na białej płóciennej makatce kuchennej. Haft jednobarwny ciemnozieloną nicią bawełnianą, ścieg łańcuszkowy. Postać kucharki gotującej przy piecu kaflowym. Po bokach postaci rozmieszczony napis hasło: „Kiedy dobra, gospodyńka warzy, tam się dobrze darzy”. Wyrazy i litery otoczone wicią roślinno-kwiatową. Wymiary makatki: 63 cm x 86 cm.

P R Z E D M I O T: Makatka kuchenna prostokątna, z płótna białego lnianego o brzegach obrębionych maszynowo, w górnych narożach niciane pętelki do zawieszenia na ścianie.

M I E J S C E: Przeworsk

D A T A: 2 poł. XX w.

W y k o n a w c a: Maria Wojtas, ur. 1936 r.

I n f o r m a c j e: Makatki służyły do dekoracji ścian kuchni od pocz. XX w. Chroniły ściany kuchni przed zabrudzeniem. Umieszczanie na makatkach pouczających i krzepiących haseł sprawiało, że pełniły one rolę dydaktyczną. „Gospodyńka” to przykład regionalizmu twórczo wkomponowanego we wzorzec makatkowy.

W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku, MP-ET-598.

DO POBRANIA: 34 Dobra gospodynka z makatki kolor 34 Dobra gospodyńka mono