33 DZIEŃ DOBRY NA RĘCZNIKU

33 DZIEŃ DOBRY NA RĘCZNIKU

 

W Z Ó R: Wzór – obraz konturowy – przedstawienie wyszyte na białym płóciennym ręczniku. Haft dwustronny, jednobarwny czerwoną nicią bawełnianą, ścieg łańcuszkowy. Fragment przedstawienia z dolnej części ręcznika: wić roślinna z trzema rozwiniętymi kwiatami róży i dwoma pąkami. Poniżej napis „Dzień dobry”. Wymiary wzoru: 25 cm x 38 cm.
P R Z E D M I O T: Ręcznik płócienny wyszywany, ściegiem łańcuszkowym i krzyżowanym, muliną czerwoną. Przeznaczony do zawieszania na drążku wieszaka, szafki w kąciku toaletowym w kuchni, gdzie stał taboret z miednicą. Na zawieszonym odpowiednio ręczniku widoczne były dwa przedstawienia – obrazy: w części górnej – motyw zwierzęcy pawia ze zwiniętym ogonem, siedzącego na ukwieconej gałązce. Zaś na wysuniętej dolnej części ręcznika, znajduje się napis „Dzień dobry”. Brzegi ręcznika obrębione i przeszyte ściegiem krzyżowanym. Wymiary ręcznika: 41 cm x 138 cm.
M I E J S C E: Żurawiczki
D A T A: 2 poł. XX w.
W y k o n a w c a: Nieznany
I n f o r m a c j e: Ręcznik wisiał na pierwszym drążku wieszaka, z przodu, jako ozdoba, przysłaniając ręczniki wiszące z tyłu, używane na co dzień do wycierania, pozbawione ozdób.
W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku, MP-ET-363.

DO POBRANIA: 33 Dzień dobry na reczniku kolor 33 Dzień dobry na ręczniku mono