32 RÓŻA NAD LUSTREM

32 RÓŻA NAD LUSTREM

W Z Ó R: Wzór pasowy – płaskorzeźba w drewnie, zwieńczenie ramy drewnianej lustra. Przedstawienie bukietu z przewagą liści, kwiat róży pośrodku otoczony siedmioma lancetowatymi strzępiastymi liśćmi, po bokach rozchodzą się liście pośród których po jednym pąku róży, po stronie prawej 8 liści, po stronie lewej 6 liści otaczających pąk róży. Wymiary wzoru: 12 cm x 57 cm.

P R Z E D M I O T: Rama lustra drewniana, prostokątna, składająca się z trzech elementów zdobniczych, wykonanych z trzech gatunków drzewa (orzech, sosna, dąb): 8 listewek skrzyżowanych z wystającymi końcówkami imitujące gałązki z nacięciami (główna konstrukcja ramy), 4 wąskie listewki wewnętrzne zdobione ornamentem ciągłym pasowym przypominającym wole oczy oraz ozdoby nakładane płaskorzeźbione w postaci pasowego wzoru róży na tle liści. Wymiary ramy: 77 cm x 100 cm.

M I E J S C E: Przeworsk

D A T A: XIX/XX w.

W y k o n a w c a: Nieznany

I n f o r m a c j e: Rama pochodzić może z wyposażenia wnętrza mieszczańskiego.

W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku, MP-H-363.

DO POBRANIA: 32 Roza nad lustrem 1 32 Roza nad lustrem mono 2 32 Roza nad lustrem kolor 2 32 Roza nad lustrem mono 1