31 RAMA DREWNIANA W LIŚCIE DĘBU

31 RAMA DREWNIANA W LIŚCIE DĘBU

W Z Ó R: Wzór z ramy drewnianej ażurowej na zdjęcie. Wzór symetryczny geometryzowany, dekorowany motywami roślinnymi. Rama zbudowana z 8 skrzyżowanych listewek. Pary listewek ułożone równolegle i skrzyżowane, z wystającymi końcówkami. Listewki zdobione ornamentem rytym w formie dwóch linii szlaczków utworzonych z łuków, ustawionych symetrycznie względem siebie. Na przecięciu listewek kwadrat wypełniony krzyżykiem. W 4 narożach w kącie prostym umocowany trójlistek, wycięty i zdobiony rytem. Pomiędzy parami wystających listewek ulokowany jest liść dębu, łącznie 8 liści. Po bokach w polu utworzonym z listewek wystających poziomych i fragmentu pionowej położona trójlistna gałązka z pędami. Pośrodku, w górnej części ramy, rozwidlona trójlistna gałązka z mniejszymi listkami. Wymiary ramy – pola wzoru: 54 cm x 50 cm.

P R Z E D M I O T: Rama drewniana łączona gwoźdźmi i listeweczkami, zdobiona techniką rytowania i ażurową – wycinana, malowana na kolor brązowy. Pośrodku ramy – kwadratowy otwór na zdjęcie. Na linii obwodu kwadratu listewki tworzą przestrzenie wypełnione kwadratowymi i prostokątnymi kawałkami mlecznego szkła.

M  I E J S C E: Rozbórz

D A T A: Okres międzywojenny

W y k o n a w c a: Kazimierz Śliwa – stolarz i cieśla

I n f o r m a c j e: Ozdobne ramy do obrazków, fotografii stały się popularne w końcu XIX w. Wieszano je w izbach paradnych, w chałupach kmiecych; były dopełnieniem bogatego wyposażenia wnętrza meblami rytowanymi. Przy ramach ulubionym motywem zdobniczym były liście i owoce dębu oraz liście i kiści winogron.

W ł a ś c i c i e l: Zofia Hadro

DO POBRANIA: 31 Rama drewniana w lisc debu kolor 31 Rama drewniana w lisc debu mono