30 POZIOMKA Z WEZGŁOWIA ŁÓŻKA

30 POZIOMKA Z WEZGŁOWIA ŁÓŻKA

W Z Ó R: Wzór wkomponowany w kształt wezgłowia (przyczółka tylnego) łóżka. Pośrodku owoc poziomki, przysłonięty do połowy dwoma okrągłymi listkami. Nad owocem, od punktu stycznego listków rozchodzą się dwie symetryczne wici, skręcone spiralnie wypełniając kształt wezgłowia w ślimacznice, zaś poniżej w dół skierowane są, również symetrycznie, po trzy długie lekko skręcone liście. Wymiary pola wzoru: 21 cm x 40 cm.

P R Z E D M I O T: Łóżko drewniane, rozsuwane, zdobione elementami rytowanymi i toczonymi. Ze względu na bogactwo ozdób nazywane „łóżkiem z balaskami”. Przyczółki łóżka wyższe, wypełnione ozdobami. Nogi łóżka ozdobnie profilowane, stanowią zarazem boczne krawędzie przyczółków. W przyczółkach od wewnątrz i na zewnątrz znajdują się po dwie płyciny wypełnione wzorami rytymi w formie 4-płatkowego kwiatu zamkniętego w rombie. Boczna deska zewnętrzna (widoczna w ułożeniu łóżka przy ścianie), która jest wysuwana jak szuflada, jest wycięta w formie szerokiego łuku wklęsło-wypukłego. Na przyczółkach, pod płycinami, symetryczna wić roślinna, stanowiąca zarazem ozdobne profilowanie dolnej krawędzi przyczółka. Ornament ryty w formie symetrycznej wici roślinnej znajduje się również na przodzie dekoracyjnej deski bocznej. Elementy zdobnicze toczone to leżące tralki na ogzymsowanym zwieńczeniu przyczółków łóżka, poniżej po bokach – dwie cebulowate sterczynki. Na osi dzielącej płyciny – dwie ozdoby w formie toczonych wypukłych tarczek.

M I E J S C E: Dębów

D A T A: XIX/XX w.

W y k o n a w c a: Nieznany

W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku, MP-ET-166.

DO POBRANIA: 30 Poziomka z wezgłowia łóżka mono 30 Poziomka z wezgłowia kolor