29 OZDOBA ZAMKA DO SKRZYNI

29 OZDOBA ZAMKA DO SKRZYNI

W Z Ó R: Wzór otaczający miejsce zamka z dziurką od klucza, przy którym ślad po niezachowanym szyldzie w kształcie rombu, na planie prostokąta. Wzór w formie dwóch symetrycznych rytych grubych wici roślinnych, tworzących zawijasy z elementami ornamentu wolutowego ze zwojami zwróconymi do wykładki zamka. Wymiary pola wzoru: 10 cm x 60 cm.

P R Z E D M I O T: Skrzynia drewniana z wiekiem, na czterech nóżkach – przednie kuliste toczone. Lico skrzyni podzielone na 3 poziome pola zdobnicze, naśladujące komodę, dekorowane płaskim rytem, płaskorzeźbą i elementami toczonymi. W każdym z pól zdobniczych powtórzony wzór symetryczny wolutowej wici roślinnej, oś symetrii w pierwszym polu zdobniczym tworzy dziurka od klucza, zaś w dwóch pozostałych polach oś symetrii wyznacza naklejona połówka toczonej tralki. Kolejną ozdobą skrzyni jest powtórzony 6-krotnie czteropłatkowy kwiat ulokowany na obu końcach każdego z 3 poziomych pól zdobniczych. Na ściankach bocznych skrzyni – ucha mosiężne służące jako uchwyty do przenoszenia mebla. Tył skrzyni surowy, pozbawiony ozdób. Wewnątrz skrzyni schowek z wieczkiem, tzw. półskrzynek.

M I E J S C E: Grzęska

D A T A: XIX/XX w.

W y k o n a w c a: Nieznany

W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku, MP-ET-286.

DO POBRANIA: 29 Ozdoba zamka kolor 29 Ozdoba zamka multi 29 Ozdoba zamka kontur 29 Ozdoba zamka mono 129 Ozdoba zamka mono 2