PRZETARGI: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert:
Wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich na terenie Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego w podziale na 3 zadania:
Część I – Remont ogrodzenia parku.

Część II – Remont 3 łazienek z instalacjami sanitarnymi, kotłowni oraz wykonanie prac odświeżających w budynku domu ogrodnika na terenie Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego.

Część III – Remont konserwatorski elewacji Pałacu Lubomirskich w Przeworsku – Etap IV.

Szczegóły w załączniku:  informacja z otwarcia ofert