Realizacja projektu pn. „Stroje przeworskie: wpływ na przyszłość przeworskiej wsi” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2016-2017.

W dniu 25 lipca br. Powiat Przeworski podpisał umowę z Województwem Podkarpackim na realizację w/w projektu. Całkowita wartość projektu wynosi: 59 428,23 zł,  przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 33 075,00 zł.  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017. W ramach przedsięwzięcia wydana zostanie publikacja pt.: „Ludowe stroje przeworskie – przeszłość i przyszłość” związana z dziejami stroju przeworskiego oraz przygotowana została wystawa czasowa pt.: Ludowe stroje przeworskie – w poszukiwaniu znaku tożsamości” zorganizowana na czas dwóch miesięcy (sierpień-wrzesień). W trakcie wystawy odbędzie się promocja w/w publikacji i prezentacja strojów przeworskich ze zbiorów Muzeum w Przeworsku oraz muzeów w Przemyślu, Jarosławiu i Rzeszowie. Dzieci oraz młodzież będą uczestniczyć w cyklu lekcji muzealnych, podczas których będzie możliwość kontaktu z eksponatami oraz przymiarki strojów folklorystycznych.

Partnerami projektu są Muzeum w Przeworsku, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku oraz Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, zarówno dorosłych mieszkańców regionu, młodzieży oraz dzieci. Czynnie zaangażowani w realizację projektu zostaną uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu , których zadaniem będzie opracowanie „Ludowego logo” z wykorzystaniem motywu plastycznego widzianego na wystawie (fragment haftu, aplikacji, innego elementu). Logo to będzie funkcjonować jako logo promocyjne przeworskiej kultury ludowej.

Celem projektu „Stroje przeworskie: wpływ na przyszłość przeworskiej wsi” jest wsparcie obszaru związanego z dziedzictwem kulturowym oraz tradycją, poprzez akcentowanie wartości lokalnych społeczności, podkreślanie piękna regionalnej różnorodności, kształtowanie postaw otwartości na kulturę i tradycję regionu. Wydanie publikacji jest doskonałą okazją do promowania wartości polskiej kultury oraz zachowania lokalnej tożsamości kulturowej. Głównym efektem realizacji projektu będzie wzrost wiedzy na temat wyglądu, funkcji i przemian stroju przeworskiego, wpłynie to na rozpoznawalność wzornictwa i kolorystyki strojów z regionu przeworskiego, tym samym przyczyni się spostrzegania jej jako znaku tożsamości i tradycji związanej z obszarem przeworskim. Warto również zaznaczyć, że realizacja projektu przyczyni się do integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi ze szczególnym uwzględnieniem małych społeczności lokalnych.

Publikacja obejmuje dwa zakresy tematyczne: przeszłość – nawiązującą do historii stroju przeworskiego, oraz przyszłość – wskazująca na kierunki jego rozwoju i zmian. Zakończenie projektu przewidziane jest na 15 listopada 2017 r. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące realizacji operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl, tam też osoby zainteresowane podjęciem współpracy, mają możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW.