ROZSTRZYGNIĘCIE XIV EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO – WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA

Informujemy, iż rozstrzygnięty został wojewódzki konkurs plastyczny „Współcześni Rycerze św. Floriana”.  Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom, nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Zamieszczamy treść protokołu:

PROTOKÓŁ OBRAD JURY
XIV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA”
pod patronatem
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Przeworsku
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Wojewody Podkarpackiego
Starosty Powiatu Przeworskiego
Burmistrza Miasta Przeworska
Wójta Gminy Przeworsk
Komisja w składzie:
Przewodniczący: Barbara Tereszkiewicz – warsztaty terapii zajęciowej w Przeworsku
Członkowie:         Halina Superson – pracownik Muzeum w Przeworsku
Elżbieta Olszyńska – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku
st. bryg. mgr inż. Janusz Flak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
Komisja po zapoznaniu się z regulaminem konkursu dokonała przeglądu 775 nadesłanych prac z 60 przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół województwa podkarpackiego.

Zgodnie z regulaminem, jury konkursu oceniło prace w trzech grupach wiekowych:

I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym – 226 prac

II grupa – klasy 1-3 szkoły podstawowej – 408 prac

III grupa – klasy 4-6 szkoły podstawowej – 141 prac

24 prace nie zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie – zostały opisane nieregulaminowo.

Podstawowymi kryteriami, którymi kierowano się przyznając poszczególne nagrody i wyróżnienia były: temat pracy, technika, samodzielność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.

W I grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce   Jakub Siciński – Przedszkole Miejskie Nr 5 w Łańcucie

I miejsce   Jan Kołata – Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu

II miejsce  Michał Woś – Przedszkole Nr 3 w Przemyślu

II miejsce  Milena Jaszcz – Samorządowe Przedszkole w Przecławiu

III miejsce Jakub Jurkowski – Samorządowe Przedszkole w Przecławiu

III miejsce Szymon Perczyk – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jarosławiu

Julian Szkoła – Miejskie Przedszkole Nr 9 w Jarosławiu – Nagroda Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

Natalia Jędrzejczyk – Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu

Tymon Mikuła – Przedszkole Nr 3 w Przemyślu

Filip Król – Przedszkole Nr 3 w Przemyślu

Michał Kaczorowski – Przedszkole Miejskie w Dynowie

Emilia Miśniakiewicz – Przedszkole Miejskie w Dynowie

Anna Burek – Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessori w Jarosławiu

Aleksandra Kogut – Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

Paweł Sławiński – Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku

Wiktor Proń – Przedszkole Miejskie Nr 2 Promyczek w Leżajsku

Magdalena Śliwa – Przedszkole Miejskie Nr 2 w Przeworsku

W II grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce       Maja Kobielska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

II miejsce     Sara Manowiec – Zespół Szkół w Tryńczy

III miejsce    Szymon Pieczonka – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

III miejsce   Kamil Goch  – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

Kamila  Golonka – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

Sebastian Mazurek – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim

Jan Nicowski – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim

Antoni Czerwonka – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

Damian Szczęch – Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Ocieckiej

David Dereń – Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Ocieckiej

Zuzanna Wota – Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

Wiktoria Ochab – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie

Kacper Sowiński – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

Filip Szul i Filip Waga – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łańcucie

NAGRODA SPECJALNA JURY – klasa I B Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku – praca zbiorowa pt. „OBSERWATOR” wykonanie uczniowie i uczennice –  pomysł: Kacper Karaś

W III grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce     Klaudia Cwynar – Zespół Szkół w Gaci

I miejsce     Oliwia Kędziora – Zespół Szkół w Gorzycach

II miejsce    Justyna Czeszyk – Zespół Szkół w Gorzycach

III miejsce  Ewelina Ładak – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

Karolina Kruk – Zespół Szkół w Gaci

Kaja Młynarska – Zespół Szkół w Tryńczy

Dawid Grabowski – Zespół Szkół w Gorzycach

Wiktor Kapera – Zespół Szkół w Gorzycach

Karolina Cwynar – Szkoła Podstawowa Nr 3 Łańcut

Jakub Bem – Szkoła Podstawowa w Kraczkowej

Maja Siry – Szkoła Podstawowa w Cieplicach

Marcelina Juras – Zespół Szkół w Dynowie

Ze względu na poruszoną tematykę i przesłanie konkursu, jury dostrzega potrzebę jego kontynuowania w następnych latach.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

27.04.2016 r.