Stypendia i granty dla uzdolnionej młodzieży z Podkarpacia – Fundacja Książąt Lubomirskich

Jan Lubomirski – Lanckoroński Prezes Fundacji Książąt Lubomirskich  zaprasza uzdolnioną młodzież z Podkarpacia do udziału w programie stypendialnym i grantowym. Stypendia i granty przeznaczone są dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki, przedsiębiorczości oraz sportu.
Szczegóły w dokumentach pdf: Planie przyznawania grantów plan przyznawania granto¦üw  i Planie przyznawania stypendiów plan przyznawania stypendio¦üw.