KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ ŚW. ANTONIEGO Z DZIECIĄTKIEM ZE ZBIORÓW DZIAŁU HISTORII MIASTA I REGIONU MUZEUM W PRZEWORSKU

_DSC7721 - Kopia
Zadanie „Konserwacja rzeźby drewnianej Św. Antoniego z Dzieciątkiem ze Zbiorów Działu Historii Miasta i Regionu Muzeum w Przeworsku” współfinansowane jest ze środków MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Na wytypowanie obiektu do konserwacji wpływ miało wydarzenie jubileuszu istnienia 550 lat Klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku. W muzeum organizowana będzie wystawa czasowa związana z jubileuszem: „Skarby przeworskich bernardynów”. Odnowiona figura św. Antoniego z Dzieciątkiem zostanie zaprezentowana we wrześniu w trakcie trwania wystawy.

Rzeźba drewniana św. Antoniego z Dzieciątkiem pochodząca  z 2. połowy XVIII w., powstała w kręgu twórców bernardyńskich, znajduje  się w zbiorach Muzeum w Przeworsku od lat 80. XX w. Z figurą św. Antoniego wiąże się historia spisana przez Józefa Benbenka. Figura św. Antoniego pochodzi  z nieistniejącej kapliczki drewnianej przy ul. Węgierskiej w Przeworsku.  W 1747 r. książę Antoni Lubomirski, właściciel Przeworska, ogłosił uniwersał, w którym zakazywał posyłania dzieci do szkoły i zakonu pod warunkiem uzyskania zgody właściciela miasta. Rzeźnik Franciszek Pięciakowski zaniedbał tę sprawę i wysłał swojego syna do zakonu dominikanów, bez zgody księcia. Karą nałożoną przez księcia na rodzinę Pięciakowskich była: konfiskata domostwa i dwutygodniowy areszt. Ostatecznie kara została uchylona, wyrok zamieniono na areszt jednotygodniowy i sto grzywien. W podzięce za ułaskawienie, Pięciakowscy ufundowali kapliczkę, w której umieścili figurę św. Antoniego patrona księcia Lubomirskiego. Kapliczka, pierwotnie drewniana, następnie murowana, w czasie poszerzania drogi została przesunięta. Wymieniono wówczas figurę św. Antoniego. W roku 1980 ówcześni właściciele – rodzina Kotlińskich przekazała starą figurę do Muzeum, do kapliczki zaś wstawiono nową figurę św. Antoniego (J. Benbenek, Eksponaty muzealne do dziejów Przeworska, Przeworsk 1983)

Konserwacja techniczna, a następnie estetyczna,  potrwa do końca sierpnia 2015 r. Realizowana będzie w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki w Wieliczce.