WALNE ZEBRANIE – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MUZEUM PRZEWORSKU.
Stowarzyszenie  Przyjaciół Muzeum w Przeworsku posiada numer KRS:0000488697, NIP: 7941819747 i REGON: 181045864.
W ramach działalności statutowej, Stowarzyszenie wnioskuje  do instytucji rządowych w celu pozyskania środków na działalność.

  1. Złożenie projektu  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na konkurs ofert 2014: wydarzenie kulturalne pn. VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. „Stąd pochodzę, o tym mówię…” . Okres przewidzianej realizacji od m-ca kwietnia do listopada 2014 r. Celem zadania była promocja fotografii jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu, promocja województwa podkarpackiego, miasta i powiatu przeworskiego Koordynator projektu Halina Superson.  Projekt nie uzyskał środków na realizację.
  2. Sekcja Młodych przy Okręgu Rzeszowskim Związku Polskich Artystów Plastyków przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 „Jedynka”,  Przeworskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Anime’, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy i Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Inwencja” w Rzeszowie, wystosowała pismo do Pani Marii Lichtarskiej – Dubrawskiej – Burmistrz Miasta Przeworska i do dr Leszka Kisiela – wicestarosty powiatu przeworskiego w sprawie organizacji w roku 2015, Sympozjum Artystycznego i pleneru dla międzynarodowej grupy artystów – plastyków oraz teoretyków i historyków sztuki. Nie uzyskano pozytywnej odpowiedzi w sprawie dofinansowania realizacji projektu.
  3. Złożenie wniosku do Fundacji BGK na konkurs grantowy „Na dobry początek”. Tytuł projektu: Dzieci to nasza przyszłość! Dbajmy o  ich edukację! Projekt skierowany był do dzieci od 2 do 8 lat i  ich rodziców. Rozpisany został na okres 6-ciu m-cy: od miesiąca stycznia do czerwca 2015 r. na kwotę 6819,50 zł.  Celem projektu miało być zachęcenie rodziców do wyjścia z dziećmi z domu, zachęcenie ich do wspólnego uczestnictwa w zajęciach inspirowanych tradycją, powiązanych z historią naszego miasta, w ciekawych zajęciach plastycznych i edukacyjno-rozrywkowych. Koordynator projektu Halina Superson. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
  4.  Złożenie wniosku na konkurs ofert  ogłoszony przez Burmistrza Miasta Przeworska pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości kulturowej” – tytuł zadania: „Warsztaty wykonywania tradycyjnych regionalnych ozdób bożonarodzeniowych” z realizacją w okresie od 12.11 do 31.12. 2014 r. na kwotę 1000 zł .  Projekt ma na celu przypomnieć i spopularyzować wykonywanie tradycyjnych regionalnych ozdób bożonarodzeniowych przez dzieci, w ramach działań warsztatowych. Koordynator projektu  Katarzyna Ignas  Wniosek uzyskał  dofinansowanie i został zrealizowany.
  5. Złożenie wniosku do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce  o dotację w konkursie grantowym pn. Działaj lokalnie. Tytuł projektu: Od pająka do aniołka – warsztaty tradycyjnych ozdób choinkowych. Okres realizacji 1.11. 2014 – 28. o 02. 2015 r.. Wnioskowana kwota dotacji 5 996, zł. Celem projektu jest przekaz tradycji wykonywania regionalnych ozdób bożonarodzeniowych, w ramach działań warsztatowych  oraz dokumentacja sposobu wykonywania ozdób w formie 24 stronicowego folderu – katalogu. Projekt nie uzyskał środków na realizację.
  6. Złożenie wniosku  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na konkurs ofert 2015  na wydarzenie kulturalne pn. VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. „Stąd pochodzę, o tym mówię…” . Okres przewidzianej realizacji od m-ca kwietnia do listopada 2015 r. Wnioskowana kwota dotacji 15 000 zł . Głównym celem zadania była promocja województwa podkarpackiego i promocja miasta i powiatu przeworskiego na arenie ogólnopolskiej. Koordynator projektu Halina Superson. Wniosek nie uzyskał środków na realizację.
  7. Złożenie wniosku na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Miasta Przeworska w ramach zadania Ochrona i promocja zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Tytuł zadania Przeworska Otwarta Pracownia Plastyczna z realizacją w okresie 1.02.do 20.12.2015 r. na kwotę 6800, zł. Celem projektu jest organizacja warsztatów twórczych w celu zagospodarowania  dzieciom czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Koordynator projektu Halina Superson. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 4000 zł i jest realizowany.

Sekretarz Stowarzyszenia – Halina Superson