„TYLKO TY…” – KONCERT WOJCIECHA BARDOWSKIEGO

Starosta Przeworski Bogusław Urban,
Dyrektor Muzeum w Przeworsku Łukasz Mróz,
Fundacja Kultura z Pasją Wojciech Bardowski,
Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej Zofia Paczóska
zapraszają na promocję płyty oraz koncert pn. „Tylko Ty”
z okazji 105. rocznicy urodzin Barbary Kostrzewskiej
w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego.
Koncert odbędzie się w dniu 25 października 2020 r. o godz. 17:00
w Sali Balowej Pałacu Lubomirskich w Przeworsku.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną udział w wydarzeniu tylko dla osób z zaproszeniem.
Koncert będzie transmitowany online oraz możliwy do obejrzenia w formie retransmisji.
Wydarzenie objęła Patronatem Honorowym Anna Schmidt – Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.