WARSZTATY PLASTYCZNE – NOWY PROJEKT STOWARZYSZENIA


Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku realizuje zadanie pn.  „Otwarta Pracownia Plastyczna” współfinansowane przez Burmistrza Miasta Przeworska, w ramach zadania publicznego: „Ochrona i promocja zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Zadanie polega na przeprowadzniu cyklu warsztatów: malarskich, rękodzielniczych, biżuterii artystycznej, ceramicznych, fotograficznych i florystycznych.

Inauguracja projektu w pracowni  miała miejsce 7 marca o godzinie 10.00.

Zadanie realizowane będzie przez okres 9 miesięcy  w 2015 r., we wszystkie soboty, które nie są dniami świątecznymi. Uczestnikami będą uczniowie ze szkół podstawowych z terenu miasta Przeworska i uczniowie z gimnazjum. Zajęcia dla dzieci prowadzone będą przez kompetentną kadrę pedagogiczną i plastyczną,  przy udziale wolontariuszy ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku. Program zajęć w pracowni traktowany będzie elastycznie, dostosowany zostanie do potrzeb uczestników. Dzieci młodsze mogą w zajęciach uczestniczyć wraz z rodzicami.

Celem naszego projektu jest efektywne zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu  w formie zajęć pozalekcyjnych oraz rozbudzenie w nich zainteresowania różnymi dziedzinami sztuki, co w efekcie przyczyni się do pozyskiwania lepszych ocen w szkole, podniesie u młodych uczestników samoocenę, wiarę we własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesu, poprzez konfrontację z pracami innych współuczestników.

W ramach otrzymanej dotacji (4 000 zł) będziemy systematycznie wyposażać pracownię w sprzęt i materiały plastyczne,  potrzebne do prowadzenia zajęć z dziećmi. 

Halina Superson – Koordynator Projektu

_DSC7588

_DSC7591