Wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej na terenie zabytkowego parku w Przeworsku

W dniu dzisiejszym otwarto ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną liczącą 1,3 km na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku. Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Powiatu Przeworskiego Bogusław Urban. Obecni byli również goście: Wicestarosta Jacek Kierepka, Członkowie Zarządu Powiatu Przeworskiego: Mieczysław Żuk,Wiesław Bukowski, Łukasz Laska, a także Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel, Leśniczy Dariusz Żurek z Nadleśnictwa Kańczuga oraz Dyrektor Muzeum w Przeworsku Łukasz Mróz i Grzegorz Drabik – koordynator zadania, a także dzieci z oddziałów zerówkowych ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku.
Ścieżka składa się z 3 głównych tablic zbiorowych informacyjnych umieszczonych na terenie parku górnego, obok ogródka jordanowskiego. Tablice zawierają informacje i zdjęcia dotyczące 3 grup tematycznych tj. zwierzęta i ptaki w parku, drzewa i krzewy oraz rośliny i byliny. Ponadto zamontowano 30 mniejszych tabliczek informacyjnych bezpośrednio przy szczególnie interesujących i identyfikowalnych obiektach przyrodniczych. Cały szlak ścieżki został wytyczony na terenie parku i oznaczony 10 tabliczkami informacyjno-kierunkowymi. Ścieżka będzie służyła zarówno mieszkańcom Przeworska, jak i odwiedzającym turystom.
Równolegle z utworzeniem ścieżki Muzeum w Przeworsku realizowało prace konserwatorsko-pielęgnacyjne przy 30 drzewach będących pomnikami przyrody na terenie zabytkowego parku w Przeworsku. Oba zadania dofinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – w wysokości 30 000 zł, oraz dotacji celowej Powiatu Przeworskiego w wysokości 10 000 zł.