ŚWIĄTECZNY CZAS W ZIMOWYM PEJZAŻU – VIII edycja konkursu plastycznego na kartkę świąteczną

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na kartkę pocztową z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 4-12 lat. Tematyka kartki powinna wiązać ze sobą elementy pejzażu zimowego ze Świętami Bożego Narodzenia. Prace należy przesyłać do 30. listopada 2021 roku.

Jolanta Sagan-Thomas – Dział Edukacji i Promocji  – Tel.: 575 93 95 93

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy.
2. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 4 do 12 lat z terenu powiatu przeworskiego.
3. Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:
I grupa 4 – 7 lat
II grupa 8 -12 lat
4. Tematem prac powinny być sceny związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w zimowej scenerii.
5. Wielkość prac plastycznych nie powinna przekraczać formatu A4 i nie powinna być mniejsza od formatu A5.
6. Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem, wiekiem i kontaktem do opiekuna, przyklejoną na odwrotnej stronie pracy.
Ponadto wymagane jest oświadczenie rodzica /opiekuna dziecka stanowiące załącznik  n1 do niniejszego regulaminu. W przypadku nie dołączenia danych i ww. oświadczenia, praca plastyczna nie będzie oceniana przez jury.
7. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedną pracę.
8. Technika wykonania kartki: kredka, pastel, wycinanka, farby plakatowe bądź akwarelowe. Nie będą oceniane prace wyklejane ziarnem, watą, zapałkami, plasteliną, bibułą, itp.
9. Prace nie wykonane samodzielnie, przekalkowane, bądź wykonane przy pomocy dorosłych, nie będą brały udziału w konkursie.
10. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 30.11.2021 r. (dla prac przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego)
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3.12.2021 roku.
12. Laureaci konkursu bądź opiekunowie zostaną powiadomieni o decyzji komisji konkursowej telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną podane również na stronie internetowej Muzeum.
13. Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna i niezaskarżalna.
14. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w Galerii „Magnez” Park 2.
15. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród i dyplomów laureatom, nastąpi 12.12 2021 roku (niedziela) o godz.16.00.

Regulamin i załącznik do pobrania w formacie pdf: Regulamin VIII edycja Zalacznik do Regulaminu RODO

Obrazek wyróżniający wpisu: „Wesołych Świąt”, pocztówka z obiegu, mal. Zofia Fijałkowska, 1968 r. Biuro Wydawnicze „RUCH”.