ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ POPLENEROWĄ

Muzeum w Przeworsku Galeria „Magnez” serdecznie zaprasza dnia 9 czerwca 2017 o godzinie 11.00 na otwarcie wystawy, prezentującej prace dzieci z przeworskich szkół podstawowych
nr 1, nr 2 i nr 3, powstałe podczas  dwudniowego pleneru rysunkowo-malarskiego zorganizowanego w dniach 20 i 21 maja 2017 r.  w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku. Natura jest naszym wspólnym domem, inspiracją i dziedzictwem, o które należy się troszczyć i pielęgnować.
Organizatorzy pleneru: Muzeum w Przeworsku, Stowarzyszenie Muzeum w Przeworsku i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 „Jedynka” w Przeworsku składają serdeczne podziękowanie Panu Zbigniewowi Kiszce Staroście Powiatu Przeworskiego i Panu Leszkowi Kisielowi Burmistrzowi Miasta Przeworska oraz wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe, umożliwiające zakup akcesoriów plastycznych niezbędnych do artystycznej twórczości dzieci na łonie natury. Dziękujemy również za wsparcie rzeczowe naszych działań dyrektorom szkół podstawowych: Pani Barbarze Motyce, Pani Lidii Bułaś, Panu Bogdanowi Sebzdzie oraz Pani Agnieszce Storek – kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy
w Przeworsku.  W imieniu organizatorów Halina Superson – Muzeum w Przeworsku.

zaproszenie 3 (3)