O lekcjach muzealnych

Muzeum w Przeworsku – Zespół Pałacowo-Parkowy w ramach wzbogacania i uzupełniania procesu edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży zaprasza pedagogów do korzystania z lekcji muzealnych.

Lekcje prowadzone są przez pracowników merytorycznych muzeum. Podczas lekcji muzealnych umożliwia się dzieciom i młodzieży kontakt z eksponatami, posiłkujemy się slajdami. Wprowadzamy również elementy pracy własnej, dzięki której wzrasta aktywność dzieci, ułatwia ona także przyswojenie nowych wiadomości.

Odpłatność za lekcję muzealną wynosi 2 zł – od ucznia, 1 zł – dzieci przedszkolne, zerówka, wychowankowie świetlic.

Terminy i tematy lekcji należy uzgadniać telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem. Przy tematach lekcji podano numery telefonów do poszczególnych działów muzeum. Tematy lekcji muzealnych może zaproponować nauczyciel, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym.

Prosimy o pouczenie dzieci i młodzież, jak należy zachowywać się w Muzeum.