Wydawnictwa

Wydawnictwa – oferta

Wydawnictwa Muzeum w Przeworsku oraz wydawnictwa oferowane do sprzedaży:

DSCF5545

Pałac Lubomirskich w Przeworsku – bedeker, tekst Łukasz Bajda
wyd. Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w w Przeworsku, Przeworsk 2019, s. 24.
Cena 5 zł

Nowy-2
Przeworskie studia regionalne, t. III, praca zbiorowa pod red. Leszka Kisiela
Przeworsk 2017
Cena 30 zł

W tomie III:

SZYMON WILK – Księgi Bractw: Paska Świętego Franciszka z Asyżu i Szkaplerza Świętego przy kościele oo.Bernardynów w Przeworsku z lat 1864-1895 (s.9-43); ŁUKASZ CHROBAK – Przeworski magnat cukrowy – książę Andrzej Lubomirski, czyli o początku galicyjskiego cukrownictwa w latach 1894-1914 (s.44-64); KATARZYNA IGNAS – Pamiątka „dobrej sławy” przeworszczan i wyganianie diabła. Tradycyjne wielkotygodniowe bębnienie w Przeworsku (s.65-119); STELLA PIENIĄŻEK, MARLENA PIENIĄŻEK – Zamordowanie w Lesie Katyńskim. Pamięci kpt. Stanisława Pieniążka (s.120-131); MIROSŁAW WALOCHA, ALEKSANDRA CHMUROWICZ-WALOCHA – Jan Władysław Chmurowicz we wspomnieniach rodziny (s.132-152); BARTOSZ GAŁĄZKA – Żałobne katolickie śpiewy religijne z Przeworska: materiały z badań własnych (s.153-230); GRZEGORZ ROLSKI – Tadeusz Henryk Rolski. Korzenie, dzieciństwo i młodość (s.231-241); HENRYK PROCHOWSKI – Zofia Rolska – zapomniana bohaterka. Sprawozdanie z wystawy (s.242-250); WOJCIECH KRUK – Konserwacja dodge’a – bojowego samochodu pożarniczego ze zbiorów Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku (s.251-264); WIESŁAW NAWROCKI – Geofizyczne badania georadarowe podłoża Placu Mickiewicza i Rynku w Przeworsku prowadzone w 2016 roku (s.265-275).


dawny przeworsk
Dawny Przeworsk na pocztówce i fotografii do 1944 r.
, Małgorzata Wołoszyn, 
Rzeszów 2011
cena 39 zł – nakład wyczerpany

Przeworskie studia001
Przeworskie studia regionalne, t. I, pr. zbiorowa pod red. Szczepana Kozaka,
Przeworsk 2012
cena 10 zł

W tomie I artykuły m.in.: S. Kozak, Przeworsk w badaniach regionalnych; L. Kisiel, Rozwój przestrzenny Przeworska (zarys problematyki); I. Kozimala, Harcerstwo przeworskie w latach 1913–1939; B. Figiela, Życie i działalność ordynata przeworskiego Andrzeja księcia Lubomirskiego w latach 1939–1944. Przyczynek do biografii; M. Skulimowska-Rzeźwicka, Obiekty sakralne architektury drewnianej na terenie powiatu przeworskiego; R. Chomik, Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia adwentowe i bożonarodzeniowe w parafii pw. św. Barbary w Przeworsku; K. Ignas, A. Witowicz, Kolędowanie dla kawalerów „na zakończenie starego roku” – z repertuaru zespołu śpiewaczego „Majdaniacy” z Majdanu Sieniawskiego; M. Wołoszyn, Osadnictwo żydowskie w Przeworsku do XVIII w. w świetle dokumentów archiwalnych ze zbiorów Muzeum w Przeworsku; W. Kruk, Zbiór fotografii w Dziale Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku; I. Kozimala, Przeworskie ofiary zbrodni katyńskiej.

DSCF6274

Przeworskie studia regionalne, t. II, pr. zbiorowa pod red. Leszka Kisiela, Ireneusza Thomasa,
Przeworsk 2015
cena 15 zł

Spis treści II tomu: 
ARTYKUŁY I ROZPRAWY:
Anna Lasota – Cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu rzymskiego w Gaci, pow. przeworski. Zarys historii badań;
Jadwiga Dąbrowska -Tadeusz Cieśla, więzień KL Auschwitz i ofiara stalinizmu;
Katarzyna Ignas – Regionalna zabawka drewniana i gliniana. Na marginesie wystawy etnograficznej „Malowany wózek, para siwych koni… Dawne zabawki wiejskie”;
Ireneusz Thomas – Działalność PTTK na terenie ziemi przeworskiej w nawiązaniu do organizacji turystyki kwalifikowanej w PRL na obszarze województwa rzeszowskiego.
ŹRÓDŁA I MATERIAŁY:
Aleksander Krzysztof Sitnik OFM – Bractwa przy bernardyńskim kościele św. Barbary w Przeworsku w okresie staropolskim;
Szymon Maksymilian Wilk – Kulty wotywne w kościele oo. Bernardynów w Przeworsku w XVII-XVIII wieku. Zarys problematyki;
Marceli R. Gęśla OFM – Kronika wizytacji oo. Bernardynów w Przeworsku 1910-1939 – Liber visitationis;
Małgorzata Wołoszyn – Materiały archiwalne do dziejów Przeworska odnalezione w czasie rewitalizacji ratusza w 2012 r.
VARIA:
Zofia Kuźma – Ksiądz Antoni Wawrzyszko. Memento vivere – pamiętaj, że będziesz żył.
SPRAWOZDANIA, RECENZJE I OMÓWIENIA:
Edyta Chomentowska – „Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465-2015)”. Przeworsk 30 maja 2015 r. Konferencja z okazji jubileuszu przybycia zakonników do miasta;
Małgorzata Wołoszyn – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Przeworsku. W 120. rocznicę powstania – kronika wystawy.


kozak
Mieszkańcy Przeworska w latach 1867-1914 (Zagadnienia społeczne i demograficzne)
, Szczepan Kozak, Przeworsk 2010
cena 10 zł

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wielkanoc z turkami, katalog wystawy, Jerzy Wygoda, Katarzyna Ignas
Gryfice – Przeworsk 2012
Egz. bezpłatny do wyczerpania zasobów.

turki-album

Nasze turki. Straże grobowe w powiecie przeworskim, album w miękkiej oprawie
Katarzyna Ignas
Przeworsk – Rzeszów 2012
cena 10 zł

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Korzenie tradycji rodzinnej – przeworskie rody mieszczańskie w XVIII-XX w.,
katalog wystawy, Małgorzata Wołoszyn
Przeworsk 2008
egz. bezpłatny do wyczerpania zasobów


Dzienniczek Basi Rosenberg (Przeworsk 1938-1939)
Przeworsk 1997
cena 8 zł


Stefan Lew, W dorzeczu rzeki Mleczki. Studium historyczno-etnograficzne
Rzeszów 2004
cena 19 zł
Nakład wyczerpany


600 lat Przeworska w tekstach archiwalnych, drukach i zabytkach sztuki, Katalog wystawy muzealnej
Przeworsk 1993
cena 1,5 zł
Nakład wyczerpany


Zarzecze Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej,
Przemyśl 2002
cena 18 zł
Nakład wyczerpany


Ewaryst Andrzej Kuropatnicki, Geografia albo dokładne opisanie królestw Galicyi i Londomeryi
Lwów 1858, reprint Krosno 2006
cena 9 zł
Nakład wyczerpany


Mieczysław Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicy
Lwów 1917, reprint Krosno [b.r.]
cena 12 zł


Marta Michałowicz-Kubal, Zamki, dwory i pałace województwa Podkarpackiego
Krosno 2006
Nakład wyczerpany


Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pr. zb.
Przeworsk 1987
cena 20 zł
Publikacja chwilowo niedostępna.


Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 2, pr. zb.
Przeworsk 1995
cena 25 zł
Publikacja chwilowo niedostępna.


Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 3, pr. zb.
Przeworsk 1998
cena 30 zł
Publikacja chwilowo niedostępna.


Mieczysław Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Galicyi
Lwów 1914, reprint Krosno 1998
cena 28 zł
Nakład wyczerpany.


Izabela Wojnar, W gminie Sieniawa
Krosno 2005
cena 3 zł


W gminie Markowa, Pr. zb. pod red. Sebastiana Ciepieli
Krosno 2003
cena 3 zł

PONADTO W SPRZEDAŻY:

„Kronika” ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku (Lata 1944-1951), wybór i opracowanie Szczepan Kozak, Przeworsk 2020. Cena – 25 zł

Wojciech Kruk, Leon Trybalski i Jego Miasto. W 110. rocznicę urodzin. Gazeta wystawowa, czerwiec 2021. Cena – 5 zł

Irena Kozimala, Żołnierze wyklęci. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944-1956, Rzeszów 2021. Cena – 54 zł

Łukasz Bajda, Przeworsk. Przewodnik, Przeworsk 2017. Cena – 20 zł. Nakład wyczerpany. 

Wojciech Kruk, Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku, Przeworsk 2017.  Cena – 5 zł

Tomasz Turoń, Powiat przeworski w obiektywie, Przeworsk 2018. Cena – 30 zł

Katarzyna Zamoyska, Przeszłość przyszłości czyli nauki księżnej Izabeli Czartoryskiej dla dzieci, Amparo Press 2019. Cena – 65 zł

W sprzedaży: widokówki, magnesy, zakładki.