Dziedzictwo kulturowe – źródło europejskiej jedności

Dziedzictwo kulturowe – źródło europejskiej jedności

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006 zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.

Partnerzy projektu:

  • Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy – partner wiodący
  • Muzeum Lubowlańskie w Starej Lubowli – partner słowacki
  • Euroregionalne Centrum Informacji Turystycznej w Przeworsku – partner krajowy

Celem projektu jest:

 • nawiązanie kontaktów i zainicjowanie instytucjonalnej współpracy transgranicznej w sferze kultury;
 • zapoznanie mieszkańców Przeworska i Starej Lubowli z dziedzictwem kulturowym i historycznym pogranicza polsko-słowackiego;
 • wspólne publikacje i działania promocyjne w obszarze dziedzictwa kulturowego i turystyki;
 • aktywizacja społeczna mieszkańców obydwu regionów poprzez angażowanie lokalnych uczestników projektu;
 • budowa transgranicznej więzi wynikającej z poczucia jedności i wspólnych korzeni kultury europejskiej.

Produktami projektu są: foldery i pocztówki muzeów w Przeworsku i Starej Lubowli, przewodniki dla Przeworska i Starej Lubowli i ich okolic, prezentacja multimedialna, strona internetowa projektu oraz wystawa fotograficzna pt. Śladami dziedzictwa.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2006 do 31 stycznia 2007.

Całkowita wartość projektu wynosi 54 898,91 zł.

Z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 41 174,18 zł, dofinansowanie centralne z budżetu państwa wynosi 5 489,89 zł.