Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 23.03.2017 w ramach zadania pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej”

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 23.03.2017 r w ramach  zadania pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej

W załącznikach:  treść informacji oraz oświadczenie nt. grupy kapitałowej:
informacja z otwarcia ofert z 23.03.2017 r
2711_5_oswiadczenie_nt._grupy_kapitalowej_4