Ogłoszenie o przetargu: „Wykonanie oświetlenia parku i elewacji pałacu oraz montaż monitoringu na terenie parku i systemów alarmowych: SAP, SWIN, monitoringu w budynkach kordegardy i domu ogrodnika.

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu przetargowym do zadania:  Wykonanie oświetlenia parku i elewacji pałacu oraz montaż monitoringu na terenie parku i systemów alarmowych: SAP, SWIN,  monitoringu   w budynkach kordegardy i domu ogrodnika. 
Szczegóły w załączniku:
Kontakt:  mgr inż. Grzegorz Drabik –  tel. 502 216 533