REMONT DACHU OD STRONY WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ BUDYNKU OFICYNY – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza do złożenie oferty cenowej na zadanie pn. „Remont dachu od strony wschodniej i południowej budynku Oficyny na działce nr ewid. 244/6 w Przeworsku.  Szczegóły w piśmie nr RP.2711.1.2015 z dn. 17.06.2015 r. (pliki jpg 1-3). Załączniki: przedmiar robót  (pliki jpg 4-5) oraz Oferta cenowa i Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu (pliki Word 6-7).  6Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 7 załącznik nr2 do oferty cen. oświadczenie o doświadczeniu
1 2 3 4 5