Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badań polichromii, historycznych tynków, warstw barwnych przy obiekcie zabytkowym

Muzeum w Przeworsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie, które będziemy realizować  od drugiego kwartału 2017 r. pn. „Głęboka modernizacja  energetyczna Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy  fotowoltaicznej”. Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań na polichromię, historyczne tynki, warstwy barwne przy obiekcie zabytkowym na podstawie posiadanych, wymaganych i aktualnych uprawnień. Ponadto przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i niezbędnych zgłoszeń oraz uczestniczenia  na bieżąco na terenie placu budowy we wszystkich niezbędnych spotkaniach, komisjach i odbiorach dotyczących realizowanego zadania.

W załączeniu zaproszenie, informacje  o projekcie ze szczegółowymi wyjaśnieniami  dotyczącymi przedmiotowego zadania, pozwolenia konserwatorskie, pozwolenia na budowę oraz przedmiary robót.

Załączniki:
przedmiar robót roboty budowlane Muzeum w Przeworsku
wniosek rozeznanie cenowe badania konserwatorskie
przedmiar robót kotłownia Pałac w Przeworsku
pozwolenie konserwatorskie remont Pałacu
przedmiar robót instalacja co Pałac w Przeworsku
pozwolenie konserwatorskie kotłownia Pałac
pozwolenia na budowę