SKLEP Z KSIĄŻKAMI

Zapraszamy do zakupu publikacji w kasie Muzeum w Przeworsku.
Zamówienia realizuje: Jolanta Sagan-Thomas,
tel. 575 93 95 93
e-mail: cit.kordegarda@gmail.com

Prowadzimy także sprzedaż wysyłkową.

Patryk Czerwony, KAŃCZUGA TRZECH KULTUR. Zarys dziejów miasteczka w XIX i XX wieku, Nowy Jork – Rzeszów – Kańczuga 2024, s. 440. Cena: 70 zł

BOŻOGROBCY PRZEWORSCY. Studia z dziejów Bazyliki Kolegiackiej pw. Ducha Świętego i klasztoru Kanoników Regularnych Grobu Bożego w Przeworsku, red. Ł. Mróz, S. Wilk, Przeworsk 2023, s. 360. Cena: 25 zł

Zmienny krajobraz. 200 lat Muzeum Książąt Lubomirskich, red. W. Gruk, Wrocław 2023, s. 400. Cena: 50 zł

Henryk Cebula, Roman Bury, Historia w historyjce, Przeworsk 2021, s. 40. Cena: 10 zł

Agata Szczepanik, Dwudziestowieczne Zarzecze  – wieś i jej mieszkańcy, Przeworsk 2021, s. 184. Cena: 50 zł

PRZEWORSK – MAŁA OJCZYZNA. Studia z dziejów miasta i powiatu przeworskiego w XX wieku, red. S. Kozak i A. Machniak, Przeworsk 2021, s. 248. Cena 53 zł

Małgorzata Wołoszyn, Przeworsk w obiektywie Tadeusza Michno, Przeworsk 2020, s. 160. Cena: 30 zł

„Kronika” ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku (lata 1944-1951), wybór i opracowanie S. Kozak, Przeworsk 2020, s. 234. Cena: 25 zł

Irena Kozimala, Żołnierze wyklęci. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944-1956, Rzeszów 2021, s. 432. Cena: 54 zł

Wojciech Kruk, Leon Trybalski i Jego Miasto. W 110. rocznicę urodzin. Gazeta wystawowa, czerwiec 2021. Cena: 5 zł

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku za 2019 r.

Łukasz Bajda, Pałac Lubomirskich w Przeworsku – bedeker, Przeworsk 2019, s. 24. Cena: 5 zł

Wojciech Kruk, Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku, Przeworsk 2017.  Cena: 3 zł 50 gr

Tomasz Turoń, Powiat przeworski w obiektywie, Przeworsk 2018, s. 120. Cena: 30 zł

Katarzyna Zamoyska, Przeszłość przyszłości czyli nauki księżnej Izabeli Czartoryskiej dla dzieci, Amparo Press 2019. Cena: 65 zł

Przeworskie Studia Regionalne, t. IV, red. L. Kisiel, S. Wilk, Przeworsk 2021, s. 298. Cena: 30 zł

Przeworskie Studia Regionalne, t. III, red. L. Kisiel, Przeworsk 2017, s. 280. Cena: 30 zł

Przeworskie Studia Regionalne, t. II, red. L. Kisiel, I. Thomas, Przeworsk 2015, s. 244. Cena: 15 zł

Przeworskie Studia Regionalne, t. I, red. S. Kozak, Przeworsk 2012, s. 312. Cena: 10 zł

Karpacki szlak ogrodów i domów historycznych. Przewodnik turystyczny, Rzeszów 2015, s. 267. Cena: 10 zł

Andrzej Bożek, Piotr S. Szlezynger, Kolej wąskotorowa Przeworsk – Dynów. Przewodnik turystyczno-historyczny, Kraków 2015, s. 108. Cena: 30 zł

Podkarpackie. Szlak architektury drewnianej. Mapa turystyczna, Rzeszów 2013. Cena: 5 zł

Katarzyna Ignas, Nasze turki. Straże grobowe w powiecie przeworskim, Przeworsk – Rzeszów 2012, s. 156.
Cena: 10 zł

Jerzy Wygoda, Katarzyna Ignas, Wielkanoc z turkami, katalog wystawy, 
Gryfice – Przeworsk 2012.  Egz. bezpłatny do wyczerpania zasobów.

Szczepan Kozak, Mieszkańcy Przeworska w latach 1867-1914 (Zagadnienia społeczne i demograficzne), Przeworsk 2010, s. 142. Cena: 10 zł

Ponadto w sprzedaży: magnesy, pocztówki, zakładki, przypinki.