PUBLIKACJE MUZEUM DOSTĘPNE ON LINE

Katarzyna Ignas, Od Wstępnej Środy do Zielonych Świątek. Obrzędowość wiosenna regionu przeworskiego, Przeworsk 2022. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiatu Przeworskiego.

OD WSTEPNEJ SRODY www

Wojciech Kruk, Katalog zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku, Przeworsk 2022. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiatu Przeworskiego.

Katalog Pozarnictwo całość z okładką

Katarzyna Ignas, Wzornik przeworski, Przeworsk 2021. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021 i Powiatu Przeworskiego.

Wzornik przeworski PDF do pobrania Wzornik przeworski Kolorowanka PDF do pobrania

Katarzyna Ignas, Topiec, błąd, lizibożek i dzidko. Relikty ludowych wierzeń demonologicznych z okolic Przeworska, Przeworsk 2018. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiatu Przeworskiego.

RELIKTY LUDOWYCH WIERZEŃ DEMONOLOGICZNYCH Z OKOLIC PRZEWORSKA

Małgorzata Wołoszyn, Historia Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich, Przeworsk 2017.  Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiatu Przeworskiego.

HISTORIA-ORDYNACJI_ALBUM pdf na stronę

Tradycyjne wesele regionu przeworskiego, Przeworsk 2019.

https://www.powiatprzeworsk.pl/upload/pliki/gazeta/tradycyjne_wesele_150ppi%20-%20na%20strone.pdf

Śladami dawnych smaków powiatu przeworskiego, Przeworsk 2018.

https://www.powiatprzeworsk.pl/upload/pliki/gazeta/sladami.dawnych.smakow.www.pdf

 

Katarzyna Ignas, Ludowe stroje przeworskie – przeszłość i przyszłość, Przeworsk 2017.

Ludowe stroje przeworskie_net