22 ORNAMENT OKUCIOWY Z PASA PRZEWORSKIEGO

22 ORNAMENT OKUCIOWY Z PASA PRZEWORSKIEGO

W Z Ó R: Ornament okuciowy ryty na boku klamry mosiężnej złoconej od pasa kobiecego – tzw. Obręczy. Wzór rozmieszczony na powierzchni pola trapezu. Ornament tworzy lina połączonych łuków z trzema kaboszonami (motyw w formie oszlifowanego elipsoidalnie kamienia szlachetnego) rozmieszczonymi pośrodku i symetrycznie po bokach. Linia łuków łączy się z fantazyjnymi symetrycznymi stylizacjami roślinnymi, o kształcie lilii heraldycznej, stanowiącymi główne tło wzoru. Wymiary pola wzoru: 4 cm x 10 cm.

P R Z E D M I O T: Kobiecy pas metalowy mosiężny złocony, składający się z metalowych członów: 17 tarczek, 18 blaszek międzytarczkowych i klamry. Tarczki i klamry zaopatrzone od tyłu w kółeczka, umocowane są na pasku skóry o szer. 65 mm przez przewleczenie 4 cienkich rzemyków na całej długości pasa. Pomiędzy tarczkami a skórzanym paskiem, na brzegach pasa podłożona taśma jedwabna zielona strzępiasta. Pas zdobiony dekoracją rytą i odlewami. Zapinany na sprzączkę skórzaną i klamrę z hakiem.

M I E J S C E: Przeworsk – Mokra Strona

D A T A: XIX w.

W y k o n a w c a: Nieznany

I n f o r m a c j e: Pas należał do córki kmiecia – Teresy Żuk, pochodzącej z Mokrej Strony. Po zamążpójściu przeprowadziła się do domu męża w Ujeznej i wniosła swoje wiano – ubiory w skrzyni, wśród których była metalowa obręcz odziedziczona po matce. Pas był elementem stroju ślubnego i odświętnego zamożnej kmietki.

W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku, MP-ET-12.

DO POBRANIA: 22 Ornament okuciowy z pasa gold 22 Ornament okuciowy z pasa metalowego mono 1 22 Ornament okuciowy z pasa metalowego multi 22 Ornamnet okuciowy z pasa metalowego mono 2 22Ornamnet okuciowy z pasa kolor