26 WIĆ Z KANAPY

26 WIĆ Z KANAPY

W Z Ó R: Wzór wyeksponowany na środkowej płycinie drewnianego oparcia, wykonany metodą rytu wgłębnego. Wzór konturowy, symetryczny: konturowa wić roślinna na planie prostokąta, w 4 narożach prostokąta motyw czteroliścia. Wymiary płyciny: 27 cm x 70 cm.

P R Z E D M I O T: Skrzyniowa drewniana ława do spania; nazwy gwarowe: ślabanek, bambetel, kanapa. Wymiary: wys. 103 cm, szer. 58 cm, długość – 183 cm. Mebel bogato zdobiony elementami rytymi, płaskorzeźbionymi i toczonymi. Oparcie zwieńczone jest gzymsem, na który składają się: szereg kolumienek toczonych i umiejscowiony centralnie płaskorzeźbiony grzebień o kształcie wolutowo-roślinnym. Przednią rytą ozdobę skrzyni wysuwanej stanowią 3 czteroliście oraz usytuowane symetrycznie pojedyncze wici roślinne.

M I E J S C E: Dębów

D A T A: XIX/XX w.

W y k o n a w c a: Nieznany

I n f o r m a c j e: „Zdobione meble” czy „rzeźbione meble” wykonywane były głównie przez stolarzy cechowych w Przeworsku i okolicach. Są to meble charakterystyczne dla regionu przeworskiego. Meble zdobiono w trzech technikach: elementy ozdobne toczone w formie sterczynek, tralek i tarczek, elementy płaskorzeźbione w formie szlaczka oraz najbardziej charakterystyczne konturowe wzory ryte. Rytowane wzory lokowano na częściach licowych mebli, tj. na przednich ściankach, drzwiczkach. Wzory te pojawiały się również na drzwiach wejściowych do budynków. Technika wykonywania wzorów: najpierw nanoszono rysunek wzorów, odrysowując ołówkiem za pomocą wzorników tekturowych, a następnie rylcem ryto wzory konturowe. Forma wzorów to motywy roślinne, kwiatowe, wieńczone stylizowaną wicią roślinną. Stolarze wykonywali komplety mebli do wnętrz izb reprezentacyjnych – paradnych, tzw. alkierzy „walkirzy”, izdebek w chałupach wiejskich. Na komplet składały się: szafa, skrzynia, ława skrzyniowa, łóżko, kredens i stół. Wzory na meblach wiejskich były twórczym nawiązaniem do rozbudowanych wzorów zdobiących meble we wnętrzach kamienic mieszczańskich.

W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku, MP-ET-108.

DO POBRANIA: 26 Wić z kanapy kolor 26 Wić z kanapy mono