27 WAZON ZE ŚLABANKA

27 WAZON ZE ŚLABANKA

W Z Ó R: Wzór rytowany w drewnie w postaci wazonu (kielicha?) pokrytego kratownicą, od którego symetrycznie rozchodzą się konturowe stylizowane wici roślinne (liście akantu?).  Wzór wyeksponowany na przodzie szuflady wysuwanej ławy do spania. Wymiary pola wzoru: 15 cm x 95 cm.

P R Z E D M I O T: Skrzyniowa drewniana ława do spania. Wymiary: wys. 110 cm, szer. 56 cm, długość 192 cm. Mebel bogato zdobiony elementami rytymi, płaskorzeźbionymi i toczonymi. Oparcie zwieńczone jest tzw. grzebieniem, na który składają się: 3 nachodzące na siebie koła z płaskorzeźbionymi 5-płatkowymi kwiatami. Płyciny oparcia wypełnione płaskorzeźbionym ornamentem roślinnym z motywem winorośli. Płycina środkowa wypełniona motywem kołowym. Poręcze esowato wygięte, zdobione ornamentem sznurowym.

M I E J S C E: Dębów

D A T A: XIX/XX w.

W y k o n a w c a: Nieznany

I n f o r m a c j e: Ława skrzyniowa to mebel służący w ciągu dnia do siedzenia, w nocy – po zdjęciu ruchomego wieka, wysunięciu dolnej szuflady i wypełnieniu wnętrza posłaniem – służyła do spania. Nazwy gwarowe: ślabanek, szlabanek – pochodzą od niemieckiego „die Schlafbank”, tzn. ława do spania.

W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku, MP-ET-157.

DO POBRANIA: 27 Wazon z kanapy kolor 27 Wazon z kanapy kontur 27 Wazon z kanapy mono