37 KWIATUSZKI NA ZAWIASIE

37 KWIATUSZKI NA ZAWIASIE

W Z Ó R: Wzór wybijany pasowy na zawiasie do wrót drewnianych. Elementem pola wzoru jest okrągła tarczka zakończona dwoma wywiniętymi na zewnątrz łukami. W części pasowej zawiasu ornament stempelkowy – szlaczek składający się z trzech linii równoległych: łuczki ząbkowane z wypukłością do wewnątrz, słoneczka (kwiatuszki), łuczki ząbkowane z wypukłością do wewnątrz. Wymiary pola wzoru: 7 cm x 16 cm.

P R Z E D M I O T: Zawias jednoramienny pasowy do wrót, bramy, w postaci ramienia mocowanego na powierzchni drewnianej i odrzwiach. Wykonany z jednej sztaby płaskownika. Ramię zawiasu rozszerza się ku tulei osadzanej ruchomo na haku. W trzech miejscach ramienia – koliste tarczki z otworami pośrodku, służące do zamocowania zawiasu za pomocą śrub, nitów, gwoździ.

M I E J S C E: Przeworsk

D A T A: Ok. 1970 r.

W y k o n a w c a: Karol Benbenek

W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku, MP-H-540.

DO POBRANIA: 37 Kwiatuszki na zawiasie multi 37 Kwiatuszki na zawiasie mono 37 Kwiatuszki na zwiasie kolor