38 MOTYL Z MATRYCY DO KORONKI KLOCKOWEJ

38 MOTYL Z MATRYCY DO KORONKI KLOCKOWEJ

  

W Z Ó R:  Motyl – matryca do wykonywania koronki klockowej, tzw. wzór brukselski. Wzór symetryczny – wizerunek motyla z rodziny rusałkowatych (?) z czułkami i odwłokiem stanowiącym oś symetrii względem rozwiniętych skrzydeł. Wymiary pola wzoru: 12 cm x 14,5 cm.

P R Z E D M I O T: Prostokątna tekturka z naklejoną kalką techniczną i wzorem wyrysowanym atramentem oraz ze śladami po igłach, mocujących matrycę do wałka – warsztaciku.

M I E J S C E: Kańczuga

D A T A: Lata 90. XIX w. – 1935 r., tj. przedział czasowy istnienia szkoły koronkarskiej w Kańczudze.

W y k o n a w c a: Nieznany

I n f o r m a c j e: Założycielką szkoły nauki wyrabiania koronek klockowych była baronowa Magdalena Czechowiczowa. Szkołę, finansowaną przez Wydział Powiatowy w Łańcucie, a następnie przez centralę szkół koronkarskich w Wiedniu, prowadziła w swoim domu w Kańczudze, od 1882 r. Koronkarstwa uczyły się dziewczęta w wieku od 8 do 15 lat. Szkoła skupiała kilkadziesiąt uczennic z Kańczugi i okolicznych miejscowości. Magdalena Czechowiczowa wraz z najzdolniejszymi uczennicami nabywała i rozwijała umiejętności w Krajowej Szkole Koronkarskiej w Zakopanem powstałej w 1883 r., a także w centrali szkół koronkarskich w Wiedniu. W szkole uczono i wyrabiano koronki według wzorów m.in. czeskich, weneckich, brukselskich, „idria”, „reticello”. Koronki zdobiły kołnierze, żaboty, falbany, wolanty tj. specjalne falbany do powiewnych sukien, brzegi ubiorów, bieliznę, serwety, wachlarze, parasolki, firany, pościel, szaty i nakrycia liturgiczne. Wyroby kańczudzkiej szkoły odnosiły sukcesy np. złoty medal na światowej wystawie w Glasgow w 1900 r. Na wskutek rozpowszechnienia się tańszych koronek fabrycznych, w 1935 r. szkoła koronkarska zakończyła działalność.

W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku, MP-H-833.

DO POBRANIA: 38 Motyl kontur 2 38 Motyl mono 1 38 Motyl kolor 1