45 KWIATEK Z FALUJĄCYMI LIŚĆMI

45 KWIATEK Z FALUJĄCYMI LIŚĆMI

W Z Ó R: Wzór z pisanki wielkanocnej, wykonany metodą rytowniczą (techniką drapania, skrobania). Tło pisanki jednokolorowe – czerwone. Podział wzdłużny jaja. Na polu owalnym jaja: cieniowany, motyw 6-płatkowego kwiatka otoczonego esowatą symetryczną giętką, lekko stylizowaną wicią roślinną. Wymiary pola wzoru: 55 mm x 40 mm.

P R Z E D M I O T: Pisanka wielkanocna, jajo całe gotowane, farbowane w czerwonym barwniku do jaj. Zastosowano podział wzdłużny (południkowy przezbiegunowy) w formie dwóch równoległych linii, dzielących pisankę na dwa owalne jednakowe pola zdobnicze. Pomiędzy liniami równoległymi – szlaczek utworzony z 6-płatkowych kwiatków i gałązek z liśćmi pierzastymi. Na obu wierzchołkach – kwiatek 6-płatkowy. Wzór wyskrobany nożykiem introligatorskim.

M I E J S C E: Łopuszka Wielka

D A T A: 2009 r.

W y k o n a w c a: Maria Szumierz

W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku

DO POBRANIA: 45 Kwiatek z falujacymi liscmi kontur45 Kwiatek z falujacymi liscmi mono45 Kwiatek z falującymi liscmi kolor