46 CYNIA Z PISANKI

46 CYNIA Z PISANKI

W Z Ó R: Wzór z pisanki wielkanocnej, wykonany metodą rytowniczą (techniką drapania, skrobania). Tło pisanki jednokolorowe – pomarańczowe. Podział pisanki przezbiegunowy w formie dwóch równoległych linii, dzielących pisankę na dwa pola zdobnicze. Na planie owalu w obu polach zdobniczych wyskrobany nożykiem introligatorskim, cieniowany, motyw 8-płatkowego kwiatka ze środkiem pokrytym kratownicą (cynia? rudbekia? kosmos?). Wokół linii dzielącej idącej wzdłuż jaja rozmieszczonych jest 8 łuków, wypełnionych kreskami równoległymi, przestrzenie międzyłukowe połączone z kolei podwójnym równoległym łuczkiem, pośrodku każdego łuczka – kropka. Falbanka z łuczków tworzy dekoracyjny otok dla motywu kwiatka. Wymiary pola wzoru: 50 mm x 40 mm.

P R Z E D M I O T: Pisanka wielkanocna, jajo całe gotowane, farbowane w pomarańczowym barwniku do jaj. Zastosowano podział wzdłużny (południkowy przezbiegunowy) w formie dwóch równoległych linii, dzielących pisankę na dwa owalne jednakowe pola zdobnicze. Pomiędzy liniami równoległymi – szlaczek utworzony z 6-płatkowych kwiatków i gałązek z falującą wicią roślinną.

M I E J S C E: Łopuszka Wielka

D A T A: 2009 r.

W y k o n a w c a: Maria Szumierz

W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku

DO POBRANIA: 46 Cynia z pisanki mono 46 Cynia z pisanki kontur 46 Cynia z pisanki kolor