47 WIEWIÓRKA Z PISANKI

47 WIEWIÓRKA Z PISANKI

W Z Ó R: Motyw zwierzęcy z pisanki wielkanocnej – wiewiórka na gałązce, zamknięta w konturze owalu, na tle czerwonym. Wzór wykonany metodą rytowniczą (skrobania, drapania). Wymiary wzoru: 45 mm x 60 mm.

P R Z E D M I O T: Pisanka wielkanocna. Jajo gotowane całe, farbowane w czerwonym barwniku do jaj. Podział pisanki wzdłużny w formie dwóch równoległych linii, dzielących pisankę na dwa pola zdobnicze – dwa owale. Na obu owalnych polach zdobniczych wyskrobany nożykiem introligatorskim, jednakowy, cieniowany, motyw zwierzęcy przedstawiający wiewiórkę na gałązce. W przestrzeni pasa dzielącego oba pola – motyw uproszczonej wici kwiatowo-roślinnej.

M I E J S C E: Łopuszka Wielka

D A T A: 2009 r.

W y k o n a w c a: Maria Szumierz

I n f o r m a c j e: Motyw wiewiórki, zwierzęcia cechującego się ruchliwością, zwinnością, jest przykładem wykorzystania motywu z natury, kojarzącego się z płodnością, witalnością, przyrodą budzącą się do życia w okresie wiosny. Umieszczenie wizerunku wiewiórki, wywołującej pozytywne skojarzenia na pisance, ma wzmocnić dodatkowo życiodajną symbolikę jaja.

W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku

DO POBRANIA: 47 Wiewiórka z pisanki kolor 47 Wiewiórka z pisanki mono 47 Wiewiórka z pisanki kontur