48 KACZENIEC Z PISANKI

48 KACZENIEC Z PISANKI

W Z Ó R: Wzór z pisanki wielkanocnej, wykonany metodą rytowniczą (techniką drapania, skrobania). Tło pisanki jednokolorowe – jasnofioletowe (wrzosowe). Podział poprzeczny (równoleżnikowy) jaja. Na obu wierzchołkach jaja, motyw 5-płatkowego kwiatka (kaczeniec?) zamkniętego w okrągłym otoku o linii utworzonej z 11 podwójnych krótkich łuczków tworzących falbankę. Pomiędzy płatkami powtykane mniejsze motywy zdobnicze tzw. rózgi kędzierzawe. Wymiary pola wzoru: 30 mm x 30 mm.

P R Z E D M I O T: Pisanka wielkanocna, jajo całe gotowane, farbowane w jasnofioletowym barwniku do jaj. Zastosowano podział poprzeczny (równoleżnikowy) w formie sześciu równoległych linii, dzielących pisankę na trzy pasy zdobnicze. Środkowy: w zygzakowatym szlaczku zamkniętych 8 cieniowanych kwiatuszków 6-płatkowych. Dwa jednakowe pasy zdobnicze – górny i dolny, podzielone na trapezowate pola, wypełnione stylizowanymi kwiatami o migdałowatych płatkach.

M I E J S C E: Okolice Przeworska

D A T A: Ok. 2003 r.

W y k o n a w c a: Nieznany

W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku

DO POBRANIA: 48 Kaczeniec kontur 48 Kaczeniec mono 48 Kaczeniec kolor