49 PAW Z PISANKI

49 PAW Z PISANKI

W Z Ó R: Motyw zwierzęcy z pisanki wielkanocnej – paw z rozwiniętym ogonem, na tle fioletowym. Wykonany metodą rytowniczą (skrobania, drapania), dodatkowo z użyciem kredek woskowych, zastosowanych do podkolorowania oczek w ogonie. Wymiary wzoru: 65 mm x 55 mm.

P R Z E D M I O T: Pisanka wielkanocna, jajo całe gotowane, farbowane w barwniku kupnym fioletowym. Zastosowano podział wzdłużny, nieregularny powierzchni jaja. Na jednym polu zdobniczym – paw, na drugim polu zdobniczym – gałązka z kwiatkiem z dwoma kielichami i delikatnymi listkami, podkolorowanymi na zielono.

M I E J S C E: Okolice Przeworska

D A T A: 2003 r.

W y k o n a w c a: Nieznany

I n f o r m a c j e: Motyw pawia, pawich oczek symbolizujący zmartwychwstanie i życie wieczne, wyrażający naturalne piękno, bogactwo i zestawienie kolorów to przykład archaicznego motywu zwierzęcego, adaptowanego przez kulturę ludową, zarówno w formie wzornictwa, jak i w postaci piór pawich dobieranych do męskiego odświętnego nakrycia głowy. Pawie znane w kulturze wiejskiej z hodowli w ogrodach pałacowych i dworskich, pojawiały się na ludowych makatkach, wycinankach, malowankach.

W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku

DO POBRANIA: 49 Paw czarny 49 Paw kolor