IX MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU NA PODKARPACIU

Obchody IX  Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu odbędą się w dniach 23-27 stycznia 2017 r. W organizację ich włączyło się 38 miast i miejscowości z terenu Podkarpacia, a w nich władze samorządowe, uczelnie wyższe i szkoły średnie, instytucje kościelne, kulturalne i edukacyjne, a także organizacje pozarządowe. Centralne obchody w Rzeszowie odbędą się dnia 27 stycznia 2017 r.
Szczegółowy program w załączniku pdf:
Program IX Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
W Przeworsku w organizację obchodów włączyły się:

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo -Parkowy

Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku
Stowarzyszenie PKTR Leliwa w Przeworsku
Stowarzyszenie Nieformalne, Przeworscy Patrioci
Gimnazjum nr 1 w Przeworsku
Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zakład Historii i Kultury Żydów IH Uniwersytetu
Rzeszowskiego
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Podkarpackie Kuratorium Ośw
iaty
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczyciel

Program:
16:00-16:30 Judaika w zbiorach Muzeum w Przeworsku, zwiedzanie ekspozycji.
Wprowadzenie: mgr Małgorzata Wołoszyn (Muzeum w Przeworsku)
Miejsce: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Park 2
16:30-17:00 Uczczenie pamięci pomordowanych Żydów przeworskich
Miejsce:
pamiątkowa tablica na dawnym cmentarzu żydowskim, ul. 11 Listopada
17:00-19:00
-Teatrzyk Kamishabai pt. Basia wyjechała do Ameryki.Tekst i wykonanie Magdalena Neuberg, na podstawie Pamiętnika Basi Rosenberg;
-Zofia Rolska – zapomniana bohaterka, scenariusz i opracowanie wystawy: Henryk Prochowski (dyrektor Biblioteki Publicznej w Przeworsku), opracowanie plastyczne: Ewa Kurasiewicz (Biblioteka Publiczna w Przeworsku). Wprowadzenie do wystawy wygłosi Henryk Prochowski;
-Żydzi przeworscy w dwudziestoleciu międzywojennym – wykład mgr Anny Dawidowicz (Uniwersytet Jagielloński);
-Spotkanie mieszkańców Przeworska z ocalonymi z Holokaustu i ich rodzinami oraz przedstawicielami rodzin ratujących życie żydom podczas II wojny światowej
W blasku świecy – spektakl w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Przeworsku
Miejsce: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul.Jagiellońska 10.

Przedsięwzięcie wzorem lat ubiegłych organizowane jest pod patronatem  Marszałka Władysława Ortyla, wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Odział w Rzeszowie, Polskim Towarzystwem Historycznym Odział w Rzeszowie, Fundacją Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego, Podkarpackim Kuratorium Oświaty, Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli, Kurią Diecezjalną w Rzeszowie, jak również z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami, które podjęły się jego organizacji na terenie poszczególnych miast i miejscowości województwa (łącznie ponad 160 instytucji). 

Zasadniczym celem obchodów jest propagowanie pamięci o Ofiarach Holokaustu poprzez upamiętnienie miejsc po masowych mordach na ludności żydowskiej. Pamięć o ratujących Żydów od śmierci podczas II wojny światowej, aktywizacja młodzieży w duchu budowy tolerancji i dialogu oraz propagowania wielokulturowości Podkarpacia. 

DSCF6992 DSCF6994 DSCF6995 DSCF7003 DSCF7011 DSCF7014