Nadzór inwestorski nad robotą budowlaną przy obiekcie zabytkowym: „Głęboka modernizacja energetyczna Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej”

Muzeum w Przeworsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie, które będziemy realizować  od drugiego kwartału 2017 r pn. „Głęboka modernizacja  energetyczna Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy  fotowoltaicznej”. Zapytanie dotyczy nadzoru inwestorskiego  nad robotą budowlaną przy obiekcie zabytkowym na podstawie posiadanych, wymaganych i aktualnych uprawnień. Ponadto przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i niezbędnych zgłoszeń oraz uczestniczenia  na bieżąco na terenie placu budowy we wszystkich niezbędnych spotkaniach, komisjach i odbiorach dotyczących realizowanego zadania.

W załączeniu zaproszenie, informacje ogólne o projekcie ze szczegółowymi wyjaśnieniami  dotyczącymi przedmiotowego zadania, pozwolenia konserwatorskie, pozwolenia na budowę oraz przedmiary robót.

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania w plikach pdf.
pozwolenia na budowę
pozwolenie konserwatorskie farma fotowoltaiczna

pozwolenie konserwatorskie kotłownia Pałac
pozwolenie konserwatorskie remont Pałacu
przedmiar robót farma fotowoltaiczna Muzeum w Przeworsku
przedmiar robót instalacja co Pałac w Przeworsku
przedmiar robót kotłownia Pałac w Przeworsku
przedmiar robót roboty budowlane Muzeum w Przeworsku
załaczniki do zaproszenia nadzór inwestorski
zaproszenie nadzór inwestorski