NADZÓR ARCHEOLOGICZNY NAD ZADANIEM „GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA PAŁACU LUBOMIRSKICH W PRZEWORSKU ORAZ BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ”

Muzeum w Przeworsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie, które będziemy realizować  od drugiego kwartału 2017 r., pn. „ Głęboka modernizacja  energetyczna Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy  fotowoltaicznej”. Zapytanie dotyczy wykonania badań oraz pełnienia nadzoru  archeologicznego  nad robotą  budowlaną przy obiekcie zabytkowym na podstawie posiadanych, wymaganych i aktualnych uprawnień. Ponadto przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i niezbędnych zgłoszeń oraz uczestniczenia  na bieżąco na terenie placu budowy we wszystkich niezbędnych spotkaniach, komisjach i odbiorach dotyczących realizowanego zadania.

W załączeniu zaproszenie, informacje ogólne o projekcie ze szczegółowymi wyjaśnieniami  dotyczącymi przedmiotowego zadania, pozwolenia konserwatorskie, pozwolenia na budowę oraz przedmiary robót.
pozwolenia na budowę
pozwolenie konserwatorskie farma fotowoltaiczna
pozwolenie konserwatorskie kotłownia Pałac
pozwolenie konserwatorskie remont Pałacu
przedmiar robót farma fotowoltaiczna Muzeum w Przeworsku
przedmiar robót instalacja co Pałac w Przeworsku
przedmiar robót kotłownia Pałac w Przeworsku

przedmiar robót roboty budowlane Muzeum w Przeworsku
załączniki do zaproszenia na nadzór archeologiczny
zaproszenie do złożenia oferty nadzór archeologiczny