WARSZATY PLASTYCZNE – ZAPRASZAMY

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku z siedzibą przy Muzeum zaprasza dzieci na warsztaty do Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej.
Projekt realizowany będzie do 20 grudnia 2016 r.

plakat II edycja

Uczestnicy warsztatów ceramicznych składają wszystkim sympatykom
i przyjaciołom Muzeum serdeczne życzenia świąteczne.

A

C D
B

Zajęcia w pracowni współfinansuje Burmistrz Miasta Przeworska.

Dokumentację fotograficzną wykonała Halina Superson koordynator projektu.