NADZÓR KONSERWATORSKI NAD ROBOTĄ BUDOWLANĄ PRZY OBIEKCIE ZABYTKOWYM

Muzeum w Przeworsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie, które będziemy realizować  od drugiego kwartału 2017 r. pn. „Głęboka modernizacja  energetyczna Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy  fotowoltaicznej”. Zapytanie dotyczy nadzoru konserwatorskiego  nad robotą budowlaną przy obiekcie zabytkowym na podstawie posiadanych, wymaganych i aktualnych uprawnień. Ponadto przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i niezbędnych zgłoszeń oraz uczestniczenia  na bieżąco na terenie placu budowy we wszystkich niezbędnych spotkaniach, komisjach i odbiorach dotyczących realizowanego zadania.
W załączeniu zaproszenie, informacje  o projekcie ze szczegółowymi wyjaśnieniami  dotyczącymi przedmiotowego zadania, pozwolenia konserwatorskie, pozwolenia na budowę oraz przedmiary robót.
pozwolenia na budowę
pozwolenie konserwatorskie remont Pałacu
pozwolenie konserwatorskie kotłownia Pałac
przedmiar robót instalacja co Pałac w Przeworsku
przedmiar robót kotłownia Pałac w Przeworsku
przedmiar robót roboty budowlane Muzeum w Przeworsku
załączniki do zaproszenia nadzór konserwatorski
zaproszenie do złożenia oferty nadzór konserwatorski