„Katalog zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku” dostępny w wersji cyfrowej w PDF

„Katalog zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku” dostępny w wersji cyfrowej w PDF do pobrania.
Zadanie „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” oraz ze środków Powiatu Przeworskiego.