Ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty

Informacja o WYBORZE OFERTY, dotyczącej postępowania:  Wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich na terenie Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego w podziale na 3 zadania: Część

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza Wykonawców do składania ofert do zadania:   Wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich na terenie Muzeum  w podziale na 3

Czytaj więcej »